Vol 1, No 1 (2022)

Prosiding Seminar Nasional: Pembekalan Guru Profesional dan Berkarakter di Era Milenial

Table of Contents

Articles

Faidhurrohmah Faidhurrohmah, Siti Ma'rifatul Umayah, Lisa Agustin Dewi Rahayu, Budur Nazilir Rohman
PDF
1-11
Aditya Firmansyah, Isna Nor Aini, Moh Rouful Khakim, Noor Khumaidah
PDF
12-20
Elang Chandra Ermanu, Sefia Dinda Alerina, Fauziatul Husna, Rizka Afrih Liya
PDF
21-25
Ayuk Yulia Susanti, Novita Wulandari, Kurniawan Annur Putra, Heru Gunawan
PDF
26-32
Via Armyandau, Dwi Rahmawati, M. Ainul Aji Putra, Mokhammad Jadid
PDF
33-41
Aulia Dinda Eka Putri, Rachma Nurul Fitroh, Irfan Khoirul Huda, Moh. Septiawan Maulana
PDF
42-44
Maeta Nilasari, Aning Setyowati, Melina Ukhtiya Yulfa, Wulandari Wulandari
PDF
45-50
Johan Setiawan, Henny Purwanti, Intania Dwi Oktaviar
PDF
51-56